Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές άνω των 30€ | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 350.000 τίτλους

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ταξινόμηση κατά:   
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0003

[...] Όπως εις τους δύο πρώτους τόμους, ούτω και εις τον παρόντα τρίτον τόμον δεν ερμηνεύομεν αυθαιρέτως, αλλά δια πάσαν νέαν ερμηνείαν αναπτύσσομεν επιχειρηματολογίαν. Αν επιτυγχάνωμεν εις τας ερμηνείας, χάρις τω Θεώ, ο οποίος επιβλέπει εις όσους εγκύπτουν εις τον λόγον του εκ πίστεως και ζήλου και φωτίζει την διάνοιάν των. Αν αποτυγχάνωμεν, η αποτυχία αποδοτέα εις την ημετέραν ατέλειαν. Το τέλειον θα έλθη εις το μέλλον, όταν θα ίδωμεν πρόσωπον προς πρόσωπον (Α' Κορ. 13:10-12). Αι ευμενείς πάντως κρίσεις, των οποίων έτυχον οι δύο πρώτοι τ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0004

Η Γραφή, λόγος Θεού δια γραφίδας ανθρώπων, βεβαιούμενος και δια σημείων, θαυμάτων, υπερβάσεων των φυσικών νόμων, όχι δε μόνον τω καιρώ εκείνω, αλλ' εν παντί καιρώ και σήμερον, παιδιόθεν συνεκίνει και έθελγε την ψυχήν μου ιδιαιτέρως, και ήτο ανάγνωσμα, μελέτημα και εντρύφημά μου. Ως σπουδαστής, θεολόγος και φιλόλογος εμελέτησα πολλά βιβλία και της θύραθεν και της χριστιανικής γραμματείας, αλλ' ουδέν εθαύμασα όσον την Γραφήν, ιδίως το Ευαγγέλιον. Η Γραφή, δια να χρησιμοποιήσω φρασιολογίαν της, υπέρκειται και υπερήρε πάσας τας γραφάς. Μελετών...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑΧΒΕ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0011

Ο αληθινός Θεός εις το Εβραϊκόν κείμενον της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζεται με το όνομα Γιαχβέ. Το όνομα τούτο είνε το κύριον και άμα προσωπικόν και ακοινώνητον όνομα του αληθινού Θεού. Άλλος Θεός, ψευδής δηλαδή Θεός, δεν δύναται να φέρη αυτό το όνομα. Το όνομα Γιαχβέ ανήκει αποκλειστικώς εις τον αληθινόν Θεόν. Και σημαίνει ακριβώς τούτο, ότι ο Θεός της Αγίας Γραφής είνε ο ων, ο υπάρχων, ο υπαρκτός, ο αληθινός, ενώ οι άλλοι θεοί είνε οι μη όντες, οι μη υπάρχοντες, οι ανύπαρκτοι, οι ψευδείς. Άλλοτε δια πονήματος υπό τον τίτλον "Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΑΧΒΕ...
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0017

Δεν υπάρχουν πολλές Εκκλησίες, όπως νομίζουν και ισχυρίζονται πεπλανημένοι, αιρετικοί και αιρετίζοντες. Υπάρχει μία μόνον Εκκλησία. Τούτο διδάσκει το θεόπνευστο κείμενο της Πίστεώς μας, η Αγία Γραφή, Καινή και Παλαιά Διαθήκη. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-Κεφ. ΙΕ'-ΚΑ')
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0008

Κατά το παρελθόν με τη χάρι και το φωτισμό του Θεού ερμήνευσα σε α' τόμο τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννου α'-ζ' και σε β' τόμο τα κεφάλαια η'-ιδ'. Οι δύο τόμοι έτυχαν θερμής υποδοχής από το αναγνωστικό κοινό, αν και τα βιβλία σήμερα δεν είνε στο ενδιαφέρον των ανθρώπων όπως άλλοτε. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, σύγχρονος Πατήρ της Εκκλησίας, έλεγε: Οι άνθρωποι σήμερα αντί να διαβάζουν (βιβλία), προτιμούν ν' ακούουν (ραδιόφωνο) αντί ν' ακούουν, προτιμούν να βλέπουν (τηλεόρασι) και αντί να βλέπουν, προτιμούν να τρώγ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΘΑ ΖΗΣΗ Η ΕΛΛΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0022

Η ΕΛΛΑΣ έχει προορισθή να ζήση, και θα ζήση, είπε ο Τρικούπης. Δεν γνωρίζουμε, που στήριζε ο πολιτικός εκείνος την πεποίθησί του. Πάντως και εμείς, παρ' όλες τις αμαρτίες και τις ασέβειες του Έθνους, έχουμε την ίδια πεποίθησι. Και την στηρίζουμε σε λόγους θρησκευτικούς. Εκ Θεού, και δια Θεού, και εις Θεόν η ζωή του νέου Ισραήλ. Ο ΘΕΟΣ έφερε και κρατεί τους Έλληνες σ' αυτά τα χώματα επί τέσσαρες σχεδόν χιλιετίες. Κατά το διάστημα αυτό πολλά έθνη, άλλα μικρά και άλλα μεγάλα, εξαφανίσθηκαν από το πρόσωπο της γης. Και το Ελληνικό Έθνος από επι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ-Κεφ. Η'-ΙΔ')
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0007

Όπως κατά την ερμηνεία των επτά πρώτων κεφαλαίων, έτσι και κατά την ερμηνεία των επτά εν συνεχεία κεφαλαίων του Ευαγγελίου προσπαθήσαμε να ερμηνεύσωμε τα ιερά νοήματα του Ευαγγελίου με πολλή προσοχή, και με τη βοήθεια της όλης Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας κατά τις ερμηνευτικές αρχές «η Γραφή δια της Γραφής» και «η Γραφή δια των Πατέρων». Αλλ' εκτός των ερμηνειών δια της Γραφής και των Πατέρων, αποδώσαμε σημασία και σε ερμηνείες άλλων ερμηνευτών. Όπως επίσης κατά τη συγγραφή του α' τόμου, έτσι και κατά τη συγγραφή του β' τόμου αντιμ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0021

Οι οικουμενισταί κατηγορούν εμάς τους αντιοικουμενιστάς, ότι είμεθα εναντίον του διαλόγου με τους ετεροδόξους. Αλλ' η κατηγορία είνε συκοφαντία. Διότι κατ' αρχήν δεν είμεθα εναντίον, αλλ' υπέρ του διαλόγου. Και όχι μόνο με τους ετεροδόξους, αλλά με κάθε άνθρωπο. Αγαπούμε τον διάλογο. Και τον αγαπούμε όχι μόνον ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και ως Έλληνες. Οι πρόγονοί μας οι φιλόσοφοι διαλέγονταν για την εύρεσι και την κατοχύρωσι της αλήθειας και του ορθού. Περίφημοι είνε οι διάλογοι του Πλάτωνος. Και ο Αρχηγός της Πίστεώς μας, ο Χριστός, δ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ-Κεφ. Α'-Ζ')
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0006

Ως συγγραφεύς ο Ιωάννης άφησε στην Εκκλησία πέντε βιβλία το τέταρτο Ευαγγέλιο, 3 Καθολικές Επιστολές και την Αποκάλυψι. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είνε τέταρτο κατά σειράν, διότι γράφτηκε τελευταίο, γύρω στο έτος 90. Αλλ' ενώ είνε τέταρτο κατά σειράν, στην αξία έρχεται πρώτο. Διαφέρει πολύ από τα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Οι τρεις πρώτοι ευαγγελισταί, οι λεγόμενοι συνοπτικοί, αρχίζουν τα Ευαγγέλια από την επίγεια παρουσία του Χριστού. Ο Ιωάννης αρχίζει το Ευαγγέλιο από την αιωνιότητα, από την άναρχη προύπαρξι του Λόγ...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0013

Όταν οι πιστοί ομιλούν για το ευλογημένο πρόσωπο του Αρχηγού της Πίστεώς μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, συνήθως τονίζουν την θεότητά του. Διότι η θεότης είνε η ανώτερη φύσι του Χριστού και αυτή πρώτον και κυρίως αρνούνται και καταπολεμούν οι άπιστοι και οι αντιτριαδίτες αιρετικοί. Εμείς στο παρόν βιβλίο θα τονίσωμε την ανθρώπινη φύσι του Χριστού. Και η ανθρώπινη φύσι του Χριστού έγινεν αντικείμενον αρνήσεως. Αρχαίοι αιρετικοί, οι Δοκήτες, αρνήθηκαν την ενανθρώπησι του Λόγου και υποστήριξαν, ότι ο Χριστός ήταν άνθρωπος "κατά δόκησιν", φαινο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0015

Το Ευαγγέλιο, το ιερό τούτο κείμενο της Χριστιανικής Πίστεως, είνε συνοπτικώς τα λόγια του Αρχηγού της Χριστιανικής Πίστεως, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και των αγίων Αποστόλων, που είνε στόματα του Χριστού. Μέσα από τις σελίδες του Ευαγγελίου δηλαδή ομιλεί ο Χριστός είτε αμέσως, είτε εμμέσως δια των Αποστόλων του. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ)
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0014

Το παρόν βιβλίο περιέχει [...] μαθήματα αγιογραφικών κύκλων όπως παραδίδονταν στη γραπτή τους μορφή, καθώς και ένα εισαγωγικό μάθημα για το βιβλίο των «Πράξεων» και τον συγγραφέα του Λουκά. Με την εξήγησι λέξεων και φράσεων του ιερού κειμένου και με τις παρατηρήσεις σε διάφορα χωρία μερικές φορές εξομαλύνονται ερμηνευτικές δυσκολίες, ανατρέπονται εσφαλμένες ερμηνείες και διατυπώνονται νέες. Ιδιαιτέρως επισημαίνονται θεολογικά και αντιαιρετικά στοιχεία για την καταπολέμησι των εχθρών της Πίστεως, μάλιστα των αντίχριστων Χιλιαστών ή ψευδο-Μα...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0024

Όπως προείπεν ο Κύριος και οι Απόστολοι, διά μέσου των αιώνων ενεφανίσθησαν ψευδοπροφήται και ψευδοδιδάσκαλοι, διαστροφείς της αλήθειας, αιρετικοί, λύκοι με ένδυμα προβάτου, λύκοι βαρείς ορμώντες να κατασπαράξουν τα πρόβατα της ποίμνης του Χριστού. Σήμερον υπάρχουν 2.000 περίπου αιρέσεις! Εξ όλων δε των αιρέσεων τούτων και των αιρέσεων του παρελθόντος η πλέον σατανική είνε η αίρεσις των Χιλιαστών ή Μαρτύρων του Ιεχωβά ή Σπουδαστών των Γραφών, την οποίαν ίδρυσεν εις την Αμερικήν, όπου η πανσπερμία των αιρέσεων, προ 100 περίπου ετών ο εβραιο...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0018

Το μεγαλύτερο δόγμα του Χριστιανισμού, η μεγαλύτερη αλήθεια της Πίστεως, είνε ο Θεός μας. Η έννοια του Θεού μας είνε τόσο παράδοξη, τόσο μυστηριώδης, ώστε τέτοια έννοια ήταν αδύνατο να έλθη στη διάνοια του ανθρώπου. Η έννοια του Θεού μας είνε αδιανόητη και ανεπινόητη. Ο Θεός ως ένα ον κανονικώς έπρεπε να εννοήται ως ένα πρόσωπο. Δώδεκα Θεοί του Ολύμπου, ψεύτικοι βεβαίως Θεοί, εννοούνταν ως δώδεκα πρόσωπα. Αλλ' ο ένας Θεός του Χριστιανισμού, ο αληθινός Θεός, δεν εννοείται ως ένα πρόσωπο, αλλ' ως τρία πρόσωπα, ως τρεις ύψιστες προσωπικότητες...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0009

Το παρόν βιβλίο περιέχει [...] μαθήματα αγιογραφικών κύκλων όπως παραδίδονταν στη γραπτή τους μορφή, καθώς και δύο εισαγωγικά μαθήματα για τη Γραφή γενικώς. Με τις εξηγήσεις λέξεων και φράσεων του κειμένου και με τις παρατηρήσεις στα διάφορα χωρία μερικές φορές εξομαλύνονται ερμηνευτικές δυσκολίες και ανατρέπονται εσφαλμένες ερμηνείες. Με τις παρατηρήσεις δε και τα διδάγματα γίνονται φανερά το ασύγκριτο μεγαλείο του Ευαγγελίου και η υψίστη σημασία του για την πνευματική ζωή μας ως πίστι και ως πράξι. Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε παράδοξα και κ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0010

Δια το περιοδικόν ο "Σταυρός", δημοσιογραφικόν όργανον της ομωνύμου Ιεραποστολικής Αδελφότητος, εγράψαμεν σειράν άρθρων περί των ταπεινώσεων του Αρχηγού της Πίστεώς μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, από της ενανθρωπήσεώς του μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας. [...] Ο Κύριος [...] και Θεός μας, προς χάριν μας υπέστη πλήθος ταπεινώσεις, και εξακολουθεί να υφίσταται. Είθε τα νοήματα του βιβλίου τούτου να συγκινούν και βοηθούν προς ταπείνωσιν και σωτηρίαν πρώτον τον υποφαινόμενον και έπειτα τους αναγνώστας. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0001

Παιδιόθεν εντρυφώμεν εις την Αγίαν Γραφήν και θαυμάζομεν αυτήν υπέρ πάντα τα βιβλία, ευρίσκοντες εν αυτή και εν τη ζωή της Εκκλησίας αναρίθμητα τεκμήρια υπέρ της θεοπνευστίας αυτής. Όντως εν τη Αγία Γραφή ομιλεί ο Θεός, καθώς και πατριάρχαι της απιστίας ομολόγησαν εν στιγμαίς πνευματικών αναλαμπών, κυριευθέντες υπό της δυνάμεως της αληθείας της. Ο κόσμος ματαίως ζητεί την οδόν και την αλήθειαν και την ζωήν έξω της Γραφής. Κατά την μελέτην της Γραφής και των ερμηνειών και μεταφράσεων αυτής διεπιστώσαμεν, ότι εν αυτή υπάρχουν δυσερμήνευτα χω...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
Κωδ. Πολιτείας: 8129-0002

Χάριτι Θεού συνεχίζομεν το έργον της ερμηνείας δύσκολων χωρίων της Γραφής, έργον τόσον κοπιώδες όσον και ευχάριστον. Ουδέν τερπνότερον της ενασχολήσεως περί τον λόγον του Θεού, της εμβαθύνσεως εις τα μυστήριά του και της ανακαλύψεως κεκρυμμένων νοημάτων. Αστρονόμος ανακαλύπτων νέον άστρον χαίρει ολιγώτερον πιστού ανθρώπου, όστις ανακαλύπτει κεκρυμμένον νόημα της Βίβλου και λύει ερμηνευτικόν τι πρόβλημα. Ίσασιν οι μεμυημένοι, θα έλεγεν ο ιερός Χρυσόστομος, ο θερμότερος εραστής, ο τελειότερος ερμηνευτής και ο διαπρυσιώτερος κήρυξ του λόγου τ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Φίλτρα

Ελληνικές / Ξένες Εκδόσεις
Ημερομηνία Έκδοσης
Διαθεσιμότητα
Περιοχή Τιμών
Συγγραφέας / Δημιουργός
Εκδότης / Κατασκευαστής

Podcast – Βίος και Πολιτεία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΩΝ ΔΕΙΛΩΝ
ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
€18.80 €7.52
(-60%)
Κερδίζετε €11.28
ΤΟΞΙΚΑ ΜΑΤΙΑ
ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
€9.90 €3.47
(-65%)
Κερδίζετε €6.43

Βρείτε μας στο...

X
Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS