Ο Λογαριασμός μου

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ | Δωρεάν αντικαταβολή | Έως 24 άτοκες δόσεις | Έως -85% χαμηλότερες τιμές σε πάνω από 300.000 τίτλους

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ

Ταξινόμηση κατά:    Εκδόσεις:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-1873

Η νομική επιστήμη περιλαμβάνει θεωρία και πράξη. Ο φοιτητής, κατά τη μελέτη του οικείου πανεπιστημιακού συγγράμματος, εισάγεται κυρίως στη θεωρία και στους θεωρητικούς προβληματισμούς. Το ίδιο συμβαίνει και κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Η πράξη στον πανεπιστημιακό χώρο αντιμετωπίζεται, από αυτή τη φύση του πράγματος, γενικά και αφηρημένα - θα έλεγε κανείς πάλι σε θεωρητικό επίπεδο, με την κατασκευή πρακτικών θεμάτων, τα οποία είναι κατά βάση "προϊόντα" του σπουδαστηρίου, ακόμη και όταν αναφέρονται σε ζητήματα, που απασχόλησαν τα δικαστ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-1875
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΤΟΜΗ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-2905

Τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, που έχουν θεμελιώδη σημασία για την έννομη κατάσταση του προσώπου στην έννομη τάξη, και οι συναφείς με αυτά ρυθμίσεις έχουν ερευνηθεί σε βάθος από Έλληνες Νομικούς (ιδίως Καθηγητές). Πέρα από την καθαρά νομική τους διάσταση έχουν και πολιτική (διάσταση που μερικές φορές μπορεί να παρασύρει σε ακρότητες θέσεων). Στο παρόν επιχειρείται συνοπτική, αλλά κατά το δυνατό πλήρης έκθεση της νομικής διαστάσεως -με βάση τα διδασκόμενα και νομολογούμενα- για χρήση των φοιτητών. Σε μερικά όμως σημεία γίνεται και κάπ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-2988

Πτώχευση είναι η έννομη κατάσταση, στην οποία κηρύσσεται με δικαστική απόφαση οφειλέτης, πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει την ιδιότητα εμπόρου ή ένωση προσώπων/νομικό πρόσωπο που επιδιώκει οικονομικό σκοπό, όταν αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Με την κατάσταση αυτή σκοπείται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη ή με άλλο τρόπο προβλεπόμενο στο σχέδιο αναδιοργάνωσης. [...] (Από την έκδοση)...
Διαβάστε περισσότερα...
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-0902
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-0884
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ 4512/2018)
Κωδ. Πολιτείας: 3730-2992

Δικονομία ή Δικονομικό Δίκαιο είναι σύνολο κανόνων δικαίου, οι οποίοι ρυθμίζουν τα όργανα και τον τρόπο επιλύσεως διαφορών και επιβολής κυρώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου (= των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των κοινωνών του δικαίου). Το Δικονομικό Δίκαιο διακρίνεται σε: Οργανισμό δικαστηρίων (οργάνωση και λειτουργία δικαστηρίων) και Κυρίως Δικονομικό Δίκαιο (τρόπος απονομής δικαιοσύνης). (Από την εισαγωγή της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-0511

Ο θεσμός του Κτηματολογίου σιγά-σιγά καθιερώνεται σε διάφορες περιοχές της χώρας. (. . .) Μεγάλο μέρος όμως των ρυθμίσεων αναφέρονται σε καθαρά νομικά θέματα (αφού με το Κτηματολόγιο αντικαθίσταται το ισχύον σύστημα των βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών). (. . .) Στο παρόν καταβάλλεται προσπάθεια συστηματοποιήσεως της ύλης και αναλύσεως των ρυθμίσεων (. . .) ώστε ο νέος θεσμός να καταστεί γνωστός ως προς το σκοπό και τη λειτουργία του και στους μη νομικούς (. . .). (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-1871

Με τίτλο "Πρακτικά θέματα" ή "Ασκήσεις" καθιερώνεται σειρά βιβλίων, στα οποία περιέχονται πρακτικά προβλήματα των επιμέρους κλάδων του Δικαίου (σε αντιστοιχία με τις "Επιτομές" ή τα "Στοιχεία"), κατά το πρότυπο των ασκήσεων, πρακτικών θεμάτων ή εφαρμογών στις Πανεπιστημιακές Νομικές Σχολές. Για τη συγγραφή τους εργάζεται η ίδια ομάδα νέων νομικών που εργάζεται για τις "Επιτομές" (ή "Στοιχεία"). Στόχος της σειράς είναι να βοηθηθούν οι φοιτητές στο συνδυασμό θεωρίας και πράξεως και στην πληρέστερη κατανόηση του ζωντανού Δικαίου μας. (Από την...
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΠΙΤΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-2989

Με τίτλο "Επιτομή" ή "Στοιχεία" καθιερώνεται σειρά βιβλίων, στα οποία περιέχεται σύντομη έκθεση των επί μέρους κλάδων του Δικαίου. Για τη συγγραφή τους, που εργάζεται ομάδα (σχετικά) νέων νομικών, αξιοποιήθηκαν, μετά από κατάλληλη προσαρμογή, φοιτητικές σημειώσεις και -βέβαια- τα διδακτικά συγγράμματα, που είναι στη διάθεση των φοιτητών της Νομικής. Είναι αυτονόητο, ότι τα βιβλία αυτά, που αποτελούν "φοιτητικά βοηθήματα", θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο στόχο τους μόνο αφού ο αναγνώστης τους έχει μελετήσει (ενδεχομένως παράλληλα) τα περι...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Ν. 3719/2008, 4356/2015 (ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Κωδ. Πολιτείας: 3730-2980

Στην παρούσα έκδοση περιέχεται: - το κείμενο του Αστικού Κώδικα, όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά και τους νόμους 4055/2012, 4182/2013, 4268/2014 και 4356/2015 - Πλήρης πίνακας περιεχομένων - Εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει τον μελετητή του Αστικού Δικαίου Ευχή και ελπίδα εκφράζεται να μη γίνουν άλλες τροποποιήσεις/προσθήκες, που απλώς δυσχεραίνουν το έργο όλων των Ελλήνων νομικών. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΤΟ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-0899
ΕΠΙΤΟΜΟ ΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-0423

Ένα λεξικό νομικών όρων αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τον φοιτητή, μπορεί όμως να αποδειχθεί και χρήσιμο για τον νομικό, αλλά και για τον μέσο πολίτη. Με αυτό το στόχο συντάχθηκε το παρόν. Περιέχει τους χρησιμοποιούμενους όρους, με σύντομη ανάλυσή τους και παραπομπή στις οικείες νομοθετικές διατάξεις. Δεν αποτελεί νομικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση των διάφορων κλάδων του Δικαίου. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΝΟΜΟΣ 489/1976. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-0493

Έχοντας για σειρά ετών την επιμέλεια εκδόσεων του περιοδικού «Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης» («ΕπιΔικΙΑ»), διαπίστωσα την ανάγκη υπάρξεως σύγχρονης κατά άρθρο ερμηνείας του νόμου 489/1976 (όπως ισχύει σήμερα). Έτσι, επιδόθηκα στη συγκέντρωση και ταξινόμηση του υλικού - ιδίως του νομολογιακού - με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση και παρουσίαση του παρόντος. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-1874
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ 2014
Κωδ. Πολιτείας: 3730-2880

Στην παρούσα συνοπτική έκδοση περιέχεται το κείμενο του Αστικού Κώδικα, όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά και το νόμο 4055/2012. Ευχή και ελπίδα εκφράζεται να μη γίνουν άλλες τροποποιήσεις/προσθήκες, που απλώς δυσχεραίνουν το έργο όλων των Ελλήνων νομικών. Ιούνιος 2012 (Από την παρουσίαση της έκδοσης)...
Διαβάστε περισσότερα...
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-0513

Η οριζόντια και η κάθετη ιδιοκτησία είναι έννομες (εμπράγματες) σχέσεις, στο περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνονται και δικαιώματα αναγκαστικής συγκυριότητας σε διάφορα πράγματα (όπως το έδαφος, η αυλή, η πιλοτή, οι ανελκυστήρες κ.λπ.). Τα πράγματα αυτά ονομάζονται συνήθως "κοινόκτητα" ή "κοινόχρηστα", αφού είναι κοινά των οροφοκτητών τόσο ως προς την κυριότητα όσο και ως προς τη χρήση. Όπως και στα συνήθη "κοινά" πράγματα, μπορεί και στα "κοινόκτητα" ή κοινόχρηστα να προβλεφθεί αποκλειστική χρήση ενός ή ορισμένων μόνο από τους οροφοκτήτες...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-0890

Σε πλείστες περιπτώσεις ανήλικοι είναι φορείς περιουσίας, για τη διαχείριση και διοίκηση της οποίας απαιτείται δικαιοπρακτική ικανότητα που οι ανήλικοι, λόγω ακριβώς της ηλικίας τους, δεν έχουν. Είναι αναγκαίο ως εκ τούτου να προβλέπεται από την έννομη τάξη ρύθμιση της διοικήσεως τέτοιων περιουσιών, ώστε αυτές να μη μένουν αναξιοποίητες, πράγμα που θα απέβαινε σε βάρος των ίδιων των ανηλίκων, αλλά και των συναλλαγών και της εθνικής οικονομίας. Στο δίκαιό μας ρυθμίζεται εκτενώς το πρόβλημα αυτά με ανάθεση της διοικήσεως στον ίδιο τον ανήλικ...
Διαβάστε περισσότερα...
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-0893

Οι σχέσεις γονέων και τέκνων απασχολούν (όπως και απασχολούσαν) κάθε οικογένεια και γενικότερα κάθε κοινωνία, ιδίως ενόψει της εξελίξεως της τεχνολογίας και της αναπτύξεως του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών. Στο παρόν ερευνώνται οι προσωπικές, περιουσιακές και "μικτές" (ιδίως η διατροφή) σχέσεις γονέων και τέκνων, εκτός από τη βασική σχέση της γονικής μέριμνας, που αναφέρεται σε ανήλικα τέκνα και θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστού τεύχους. Καταβλήθηκε προσπάθεια - στο πλαίσιο των στόχων της "ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ" - ώστε το κε...
Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ
Κωδ. Πολιτείας: 3730-0900

Η υποχρέωση παροχής διατροφής μετά το διαζύγιο από τον "εύπορο" στον "άπορο" πρώην σύζυγο έχει, στο μεταρρυθμισμένο Οικογενειακό Δίκαιο, αποσυνδεθεί από την υπαιτιότητα για τη λύση του γάμου (όπως άλλωστε, και το διαζύγιο) και αποτελεί εκδήλωση κυρίως ηθικο-κοινωνικών αντιλήψεων για τις σχέσεις μεταξύ των πρώην συζύγων. Με βάση αυτή την κατευθυντήρια αρχή, περιορίζονται σημαντικά οι περιπτώσεις, στις οποίες θα μπορούσε βάσιμα να αξιωθεί παροχή διατροφής μετά το διαζύγιο. Στο παρόν επιχειρείται ανάλυση των προϋποθέσεων της αναγνωρίσεως υποχ...
Διαβάστε περισσότερα...

Πλοήγηση

Θεματική ενότητα
Θεματική κατηγορία
Υποκατηγορία

Προσφορές ΒιβλίωνΠερισσότερα

21 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ «ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ»
POE EDGAR-ALLAN
€9.90 €4.95
(-50%)
Κερδίζετε €4.95
ΤΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ
TEULE JEAN
€12.00 €6.00
(-50%)
Κερδίζετε €6.00

ΣελιδοδείκτηςΠερισσότερα

Stephen King: Τα σκουπίδια έχουν κι αυτά μια θέση στον κόσμο. Ο αδερφός μου ο Ντέιβιντ κι εγώ ήμασταν καλλιεργημένοι για την ηλικία μας αναγνώστες και η μητέρα μας μας παρότρυνε απαγορεύοντάς μας ελάχιστα βιβλία ...

Βρείτε μας στο...

Verisign Eurobank EFG
Paypal IRIS