ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι τιμές στα βιβλία εκδοτικών οίκων του εξωτερικού στα οποία δεν υπάρχει απόθεμα στο βιβλιοπωλείο μας και τελούν υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη του εξωτερικού, τελούν επίσης υπό την προϋπόθεση να μην έχει υπάρξει ανατίμηση από τον εκδότη ή σημαντική διαφοροποίηση στις νομισματικές ισοτιμίες. Στην περίπτωση που έχει υπάρξει αλλαγή τιμής, ο πελάτης θα ενημερωθεί άμεσα και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση παραγγελίας.